Felanmälan

Gör din felanmälan i formuläret nedan.

Behöver du felanmäla?

Innan du fyller i nedan felanmälan ber vi dig kontrollera nedan punkter. Anledningen till det är att vi vill minska risken att vi åker ut till dig som kund i onödan, vilket kan generera en onödig kostnad för dig, ifall felet inte täcks av garantin.

Vissa värmepumpar avfrostar genom att känna av temperaturen utomhus. Det kan hända att värmeväxlaren isar igen, då stryps luftströmmen, vilket leder till att givaren inte kan känna av temperaturen. Detta kan avhjälpas av kund genom att tina upp isen, stäng av värmepumpen och häll varmt vatten på isen tills den har smält. Var försiktig så det inte kommer in vatten på kretskort etc.