Ventilation

Ventilationsfixarna kan hjälpa dig med det mesta som har med inomhusluft att göra. Vi är certifierade, erfarna och kunniga. Dessutom använder vi alltid den senaste tekniken vilket spar både tid och pengar för våra kunder.

Har du frågor?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Vi hjälper dig med ventilationen!

Vi utför olika slags service arbeten vilket sparar både er utrustning och bidrar till en mer kostnadseffektiv förbrukning av energin.

Många människor har idag så fullt upp med allt som ska göras i hemmet att de glömmer bort det som kanske är allra viktigast: Ventilationen!

En ventilations​anläggning som inte underhålls samlar på sig damm, smuts och även mögel. Anläggningen blir därmed plötsligt som en sjukdom för huset. De som vistas i en sådan miljö löper stor risk att drabbas av allvarliga hälsoproblem. Barn och husdjur är särskilt utsatta och barnen kan bland annat utveckla astma och allergier.

VI HJÄLPER DIG!
Ventilationsfixarna använder professionella maskiner för att rengöra ventilationskanalerna i ert hem. Vi har en speciell borstviska för rengöringen av kanalerna, och en specialdammsugare för att ta upp smutsen. Dessutom har vi en robotkamera vi kan skicka in i kanalerna och se hur det ser ut där.


I IM-kanalen (spisfläktskanalen) i köket är det viktigt att hålla koll på fettnivån och motverka brandrisk. Lagar ni mycket mat hemma är det viktigt att spisfläkten fungerar som den ska. Mycket matos kan bidra till en ofräsch inomhusluft och bildar mögel i IM-kanalen om den inte rengörs regelbundet.

FTX Aggregat

VARFÖR FTX-AGGREGAT?

Optimera med ventilationsaggregat

Ett bra ventilationsaggregat kan vara lösningen på ditt problem med ventilationen. Tyvärr är ventilationen i många svenska hushåll idag långt ifrån optimal. Kalldrag och instängd luft är vanligt och den dåliga luften påverkar oss negativt. Ett ventilationsaggregat förbättrar avsevärt luftcirkulationen i ditt hem. Vi hjälper er gärna att ta fram en offert på passande system.

Fördelar med FTX-ventilation

Återvinning av värmen i ventilationen.

Värmeåtervinning även om uppvärmningssystemet är avstängt.

Luftutbytet blir bättre än med självdrag eller frånluftsventilation.

Ventilationen fungerar även om man öppnar ett fönster.

Ventilationen påverkas inte av vindar – inget drag eller kallras.

Filtrerad tilluft.

Bara ett tilluftsfilter som bytes ut, istället för ett vid varje fönster plus hål som behöver rengöras.

Enkel och till stor del passiv konstruktion har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder.

Lägre undertryck i huset gör att köksfläkten blir effektivare och det blir enklare att tända braskaminen.

Frånluftsventilation

Den enklaste typen av ventilationssystem är frånluftsventilation (FLV). Detta system fungerar genom att luft – så kallad frånluft – sugs ut mekaniskt från huset med hjälp av en fläkt i bland annat badrum, kök och tvättstuga, vilket ger upphov till ett undertryck i huset. Eftersom att luft naturligt vill ha jämvikt i tryck leder detta till att frisk luft (tilluft) sugs in via ventiler och eventuella otätheter i huset. Tyvärr kommer detta system med sina nackdelar. Eftersom att varm luft pumpas ut och ersätts av kall luft måste husets värmesystem kompensera detta utsläpp.

Ett annat problem som är vanligt förekommande är en ojämn luftcirkulation i bostaden, vilket kan bero på olika täthet i väggarna eller manuell justering av ventiler. I vissa fall innebär de olika ventilerna och otätheterna i bostaden också att en del oönskat ljud tar sig lättare in.

FTX-system

I ett tätt hus kan man däremot installera ett FTX-system, där FTX står för frånluft (F), tilluft (T) och värmeväxling (X). Detta system innebär att huset utrustas med ett kanalsystem som sköter tilluft och ett annat som sköter frånluft. Från- och tilluften går båda genom ett centraliserat FTX-aggregat som vanligast placeras på vinden eller i bostaden.

I aggregatet överför frånluften värme till tilluften via en värmeväxlare med en aluminiumkomponent som både leder värme väl samt inte rostar. Detta leder till att värmeförlusten i ventilationen blir minimerad.

Energispara med FTX-system

Enligt Energimyndigheten innebär en installation av ett FTX-system i ett tätt hus en energibesparing på mellan 3 000 och 6 000 kWh per år för en bostad på cirka 130 m², där de större besparingarna sker i norra Sverige. Det är dock viktigt att huset är tätt för att FTX-ventilationen ska fungera optimalt – detta är dock något vi på Ventilationsfixarna har god erfarenhet av att ordna.

Eftersom att FTX-systemet är centraliserat kan man manuellt justera luftströmmen efter behov. Bland annat kan man sänka ventilationen om man är bortrest eller om ingen är hemma för att spara mer energi, men man kan även justera luftflödet för att uppnå en behagligare luftfuktighet inomhus, vilket utöver att det är behagligare att andas även kan motverka uppkomsten av mögel.

Hälsofördelar med FTX-system

Utöver det ekonomiska vinningen finns det även besparingar på hälsan att göra. I ett FTX-system filtreras både till- och frånluften via aggregatet för att få en hälsosammare luft i bostaden vilket bland annat leder till mindre problem med eventuella allergier. Det är även lätt att installera ett pollenfilter om så önskas. Filtren sitter därmed centralt på en plats i huset vilket innebär ett lättare och billigare underhåll än om man har ventiler spridda på olika platser.

Eftersom till- och frånluft går i separata kanaler är systemet lämpligt att installera i radonhus då förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.

Finns det nackdelar med ett FTX-system?

Även om moderna FTX-system oftast har en låg ljudeffektnivå kan den med bra hörsel uppleva en del susande ljud genom kanalerna vilket uppkommer via fläkten från det centrala aggregatet. Sådant susande kan dock minimeras via korrekt montering samt en utförlig tätning av kanalerna kring aggregatet.

Ett FTX-system kommer även med en något högre initialkostnad. Detta ska dock betraktas som en investering då studier visar att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på tre till fem år.

Ni hittar oss i Blekinge Småland Halland Skåne