arbetar bild.jpg

KONTOR, LAGERLOKAL
FÖRRÅDSLOKAL

Alla fastigheter/lokaler/utrymmen har sina egna behov och förutsättningar när det gäller uppvärmning.

Vi tillhandahåller anpassade lösningar för alla typer av utrymmen för att bibehålla önskad temperatur och minskade energikostnader. Hör av dig till oss för att ta reda på hur kan uppfylla dina behov.

Kontorslokaler: 

Luftkvalitet och temperatur är vanliga faktorer som påverkar medarbetares fokus, effektivitet och hälsa. Med hjälp av en luftvärmepump kan du enkelt anpassa temperaturen för medarbetarna och säkerställa att luften på kontoret rensas och blir hälsosammare att andas.

Open Plan Office
Worker Lifting Cardboard Box

Förrådslokaler:

Med hjälp av en luftvärmepump kan du tillse att ditt förråd tillförs med underhållsvärme vilket har många positiva effekter. Luftfuktigheten minskar som i sin tur förebygger kondens, rost och mögel.

Lagerlokaler:

Lagerlokaler är ofta stora utrymmen med hög takhöjd och för det krävs oftast kraftiga luftvärmepumpar med hög kapacitet och stort luftflöde. Vi har lösningar för att du ska tillgodose ditt lagerutrymme med rätt temperatur.

Industrial Building

Hör av dig till oss om du vill veta mer om vad vi och våra partners kan göra för dig!

REFERENSUPPDRAG

Täppets Frakt 

Vi har installerat större modeller av luftvärmepumpar för att kunna på ett energieffektivt sätt hålla en god underhållstemperatur i deras lokaler 

Det förvaras båtar och andra fordon i lokalerna som mår bra av en god underhållstemperatur.

Highway Aerial