Hur mycket kan du spara på att installera en värmepump?

Boende i norra Sverige har en större besparing att hämta än boende i södra Sverige eftersom klimatet i norr är betydligt kallare. Årsmedeltemperaturen för till exempel Luleå är +1,3ºC och vintertid ligger medeltemperaturen runt -10ºC.

Nedan har vi gjort ett räkneexempel på vad du kan spara i värmekostnader om du bor i till exempel Luleå och har installerat en luft-luft värmepump som ger god effekt vi låga temperaturer.

Besparing i värmekostnad norra Sverige

Litet hus

Energibesparing

Årsvärmefaktor - SCOP

Procentuell besparing

Återbetalningstid

9 300 kWh/år

2,6

60%

16 mån

14 900 kWh/år

2,1

53%

10 mån

Stort hus

Energibesparing

Årsvärmefaktor - SCOP

Procentuell besparing

Återbetalningstid

Källa: Energimyndigheten